TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT LỚP 4

Bài tập Tính bằng cách thuận luôn thể nhất được freshgocontacts.com chỉ dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp những em học viên tự củng núm kiến thức, rèn luyện và nâng cấp cách giải bài bác tập tính bằng cách thuận tiện độc nhất lớp 2, tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất lớp 3, tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất lớp 4, tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất lớp 5. Mời những em cùng các thầy cô tham khảo.


Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị là việc vận dụng các đặc điểm của phép cộng, phép nhân, … vào vấn đề giải vấn đề tính cực hiếm của biểu thức một giải pháp nhanh, hợp lý và đúng mực nhất.

cách tính bằng cách thuận luôn tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là những số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng các số tương đương nhau được trình diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: áp dụng các đặc điểm của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một trong những với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x cMột tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : cMột số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 5: vận dụng các đặc điểm với những số sệt biệt

Các đặc điểm đó là:

0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 00 chia cho một số: 0 : a = 01 nhân với một số: 1 x a = a x 1 = aChia một vài cho 1: a : 1 = a

Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm giải pháp giải đưa ra tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm giải pháp giải đưa ra tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm bí quyết giải đưa ra tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm bí quyết giải đưa ra tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20


Xem thêm:

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + trăng tròn + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + trăng tròn + trăng tròn + 20 + 20

= 10 + trăng tròn x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

a) 237 + 357 + 763


b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

-----

Ngoài dạng bài tập Tính bằng cách thuận một thể nhất, các em học sinh có thể bài viết liên quan các dạng toán không giống được freshgocontacts.com đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp đỡ các em tập luyện thêm tài năng giải đề và có tác dụng bài giỏi hơn. Chúc những em học hành tốt!


Chia sẻ bởi:
*
Ma Kết
Mời các bạn đánh giá!
Lượt xem: 8.212
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Bản quyền ©2022 freshgocontacts.com