Tiếng Việt Lớp 4 Luyện Từ Và Câu

Luyện từ bỏ và câu - Cấu tạo thành của giờ đồng hồ. 1. Câu phương ngôn sau đây tất cả từng nào giờ ? Bầu ơi tmùi hương đem bí thuộc, Tuy rằng không giống tương tự tuy thế tầm thường một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - Nhận xét

1. Câu tục ngữ dưới đây gồm bao nhiêu giờ ?

Bầu ơi tmùi hương mang bí cùng

Tuy rằng khác tương đương nhưng lại thông thường một giàn.

2. Ghi lại phương pháp tiến công vần giờ đồng hồ thai.

Bạn đang xem: Tiếng việt lớp 4 luyện từ và câu

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu do hồ hết thành phần sau sinh sản thành :

thai =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các bộ phận sản xuất thành số đông giờ đồng hồ dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra thừa nhận xét:

a) Tiếng tất cả đủ các thành phần nlỗi giờ đồng hồ thai : ........

b) Tiếng không tồn tại đủ các bộ phận nlỗi tiếng bầu :........

II - Luyện tập

1 . Ghi tác dụng so với những giờ đồng hồ vào câu phương ngôn tiếp sau đây vào bảng:

Nhiễu điều che rước giá bán gương

Người vào một nước phải thương thơm nhau thuộc.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên lấp lánh lung linh bên trên trời

Bớt đầu thành nơi cá bơi lội mỗi ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

Xem thêm:

TRẢ LỜI:

 I- Nhận xét


1. Có 14 tiếng.

2. Ghi lại biện pháp đánh vần tiếng thai : bờ - âu - bâu - huyền - thai.

3. Tiếng bầu vì chưng rất nhiều phần tử sau tạo thành thành : giờ "bầu" vì âm đầu, vần và thanh khô chế tác thành.


4. Phân tích những bộ phận sinh sản thành hồ hết giờ đồng hồ dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ít ra thừa nhận xét:

a) Tiếng tất cả đủ những bộ phận nhỏng tiếng bầu : thương, đem, túng thiếu, thuộc, mặc dù, rằng, không giống, giống như tuy thế, thông thường, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các phần tử như giờ đồng hồ bầu : ơi - chỉ bao gồm vần và thanh hao, không có âm điệu.

II - Luyện Tập

1. Ghi kết quả so với những bộ phận cấu tạo của từng giờ đồng hồ vào câu phương ngôn sau đây vào bảng :

Nhiễu điều đậy mang giá chỉ gương

Người trong một nước yêu cầu tmùi hương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lung linh bên trên trời

Bớt đầu, thành địa điểm cá bơi lội mỗi ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

freshgocontacts.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phđộ ẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán cần là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn gọi Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp freshgocontacts.com