Những Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Đơn Giản

160 câu hỏi và vấn đáp giờ anh giao tiếp – Video học bí quyết hỏi những câu hỏi thường dùng trong giờ anh tiếp xúc và các biện pháp trả lời hay sử dụng.

Bạn đang xem: Những câu tiếng anh giao tiếp đơn giản

160 câu giao tiếp tiếng giúp bạn học bí quyết tiếp xúc bởi tiếng anh bằng phương pháp đặt thắc mắc cùng vấn đáp phù hợp trong khi đàm thoại.


*

140 câu giờ anh hỏi đáp

160 câu tiếng anh hỏi với trả lời thông dụng

Excuse me, are you English?Xin lỗi, bạn là tín đồ Anh nên không?

No. I’m American.Không. Tôi là bạn Mỹ.

Do you speak english?Bạn bao gồm nói giờ Anh không?

A little, but not very well.Một chút ít, cơ mà không giỏi lắm.

What do you do?Quý Khách có tác dụng nghề gì?

I’m a student.Tôi là sinc viên.

How old are you?Quý Khách bao nhiêu tuổi?

I’m 26 years old.Tôi 26 tuổi.

Are you married?Bạn tất cả gia đình chưa?

No. I’m not married.Chưa. Tôi chưa xuất hiện.

How long have sầu you been here?Quý khách hàng ở chỗ này bao lâu rồi?

About 2 years.Khoảng hai năm.

How many children bởi vì you have?Quý Khách tất cả mấy fan con?

I have sầu three children, two girls và one boy.Tôi bao gồm tía tín đồ bé, 2 gái và 1 trai.

How many languages vì you speak?Bạn nói được từng nào ngôn ngữ?

I speak two languages.Tôi nói được 2 ngôn từ.

How are you?quý khách khỏe mạnh không?

I’m fine, và you?Tôi khỏe, còn bạn?

Would you like to lớn have coffee?quý khách vẫn muốn uống cà phê không?

No. Thanks. I lượt thích tea.Không. Cảm ơn. Tôi yêu thích trà soát.

How about a cup of tea?Một tách bóc trà soát thì sao nhỉ?

It sounds good.Nghe được kia.

What are you planning khổng lồ vị today?Hôm ni các bạn định làm cho gì?

I’m not sure.Tôi không biết chắc chắn nữa.

Would you like a drink?Quý khách hàng có muốn uống gì không?

Sure, let’s go.Chắc chắn rồi, đi thôi.

Are you ready?quý khách hàng vẫn sẵn sàng chuẩn bị chưa?

Yes. I’m ready.Vâng. Tôi đã sẵn sàng?

Do you need a few minutes?quý khách hàng tất cả bắt buộc một vài phút không?

I think we’re ready.Tôi nghĩ chúng rôi vẫn sẵn sàng.

Anything else?Còn gì không?

Nothing else.Không còn gì cả.

Who would you like to speak to?Bạn ao ước nói chuyện cùng với ai?

I’d lượt thích khổng lồ speak to Mr. Smith please.Tôi hy vọng thủ thỉ với ông Smith.

When will he be back?Khi nào ông ấy xoay lại?

He’ll be bachồng in trăng tròn minutes.Ông ấy đã trở lại vào 20 phút.

What time does it start?It starts at 8 o’cloông xã.

What will the weather be lượt thích tomorrow?Ngày mai thời tiết cố nào nhỉ?

It’s suppose to rain tomorrow.Trời hoàn toàn có thể mưa vào trong ngày mai.

Are you afraid?quý khách gồm sợ hãi không?

No. I’m not afraid.Không. Tôi ko sợ hãi.

Are you allergic to anything?quý khách hàng bao gồm dị ứng vói sản phẩm công nghệ gì không?

Yes. I’m allergic khổng lồ seafood.Có. Tôi không thích hợp thủy hải sản.

Are you hungry?quý khách hàng gồm đói không?

Yes. I’m hungry.Vâng. Tôi đói.

Are you sick?Quý khách hàng nhỏ xíu hả?

Yes. I’m sick.Vâng. Tôi nhỏ.

Are you sure?Quý khách hàng bao gồm chắc hẳn không?

No. I’m not sure.Không. Tôi ko có thể.

Can you swim?Quý khách hàng tất cả biết tập bơi không?

Yes. I can swyên.Có. Tôi biết tập bơi.

Do you have sầu a girlfriend?Quý khách hàng tất cả bạn nữ không?

No. I don’t have a girlfriover.Không. Tôi không có nữ giới.

Do you have any vacancies?Bạn còn chống (ghế) trống không?

Sorry, we don’t have any vacancies.Xin lỗi, Cửa Hàng chúng tôi không thể chống (ghế) trống.

Do you take credit card?Quý Khách bao gồm dìm thẻ tín dụng thanh toán không?

Sorry, we only accept cash.Xin lỗi, công ty chúng tôi chỉ thừa nhận tiền mặt.

Do you understand?Bạn bao gồm gọi không?

Yes. I understand.Có. Tôi gọi.

How far is it?Khoảng phương pháp bao xa?

About trăng tròn kilometers.Khoảng đôi mươi cây số.

How does it taste?Cái kia bao gồm vị thế nào?

It’s delicious!Nó ngon!

What is your job?Quý khách hàng có tác dụng nghề gì?

I’m self-employed.Tôi từ bỏ làm chủ.

How much vày you have?Quý khách hàng có từng nào tiền?

I don’t have any money.Tôi không có đồng như thế nào.

What’s today’s date?Hôm ni là ngày mấy?

October 22nd.Ngày 22 mon 10.

How much is it khổng lồ go lớn Hanoi?Tới thủ đô hà nội giá bán bao nhiêu?

It’s 50 dollars.Giá 50 đô.

Is it raining?Ttránh đã mưa à?

Yes. It’s raining.Vâng. Trời vẫn mưa.

What does he do?Anh ấy có tác dụng nghề gì?

He is a farmer.Anh ấy là dân cày.

What does this mean?Cái này Có nghĩa là gì?

That means friend.Nó có nghĩa là đồng đội.

What time is kiểm tra out?Mấy tiếng trả phòng?

11:30pm11:30 buổi tối.

What time is it?Bây giờ đồng hồ là mấy giờ?

It’s a quarter past seven.Bây tiếng là 7 tiếng 15.

What size?Cỡ mấy?

Size 8.Cỡ 8.

Xem thêm:

What’s your name?Tên của bạn là gì?

My name is Tyên.Tôi tên là Tlặng.

Where’s the closest hotel?Khách sạn sớm nhất nghỉ ngơi đâu?

There’s a hotel over there, but I don’t think it’s very good.Có khách sạn ngơi nghỉ đằng tê, cơ mà tôi không cho rằng nó giỏi lắm.

Where are you leaving?Lúc làm sao các bạn sẽ đi?

I’m leaving tomorrow.Ngày mai tôi đang đi.

When is your birthday?Sinch nhật của khách hàng Lúc nào?

My birdthday is May 17th.Sinc nhật của tớ là ngày 17 tháng 5.

Where are you from?Quý Khách từ bỏ đâu tới?

I’m from Vietnam giới.Tôi đến từ VN.

Where would you like lớn go?quý khách hàng mong muốn đi đâu?

I’d lượt thích to go home page.Tôi mong muốn về công ty.

How’s the weather?Thời máu nắm nào?

It’s going khổng lồ be hot today.Hôm nay ttránh vẫn rét.

Where does it hurt?Đau nghỉ ngơi đâu?

It hurts here.Đau ở chỗ này.

When vì you get off work?lúc nào bạn hoàn thành việc?

I get off work at 6pm.Tôi hoàn thành việc thời điểm 6 giờ đồng hồ chiều.

How’s business?Việc làm nạp năng lượng nỗ lực nào?

Business is good.Việc làm cho ăn uống tốt.

One way or round trip?Một chiều tuyệt khứ đọng hồi?

A one way.Một chiều.

Where is an ATM?Máy rút ít chi phí tự động hóa ở đâu?

Behind the ngân hàng.Sau bank.

Where’s the pharmacy?Hiệu dung dịch nghỉ ngơi đâu?

It’s near the supermarket.Nó ngay gần nhà hàng.

Are you busy?Bạn bao gồm bận không?

Yes. I have sầu a lot of things lớn bởi.Có. Tôi có không ít câu hỏi đề nghị làm.

Is it ready?Nó đang sẵn sàng chưa?

Everything is ready.Mọi đồ vật đã sẵn sàng chuẩn bị.

What are you doing?Quý khách hàng vẫn làm những gì vậy?

I’m cleaning my room.Tôi đã lau phòng.

Are you okay?quý khách ổn không?

Yes. I’m okay.Có. Tôi ổn định cơ mà.

How was that film?Sở phlặng đó ra làm sao.

It was very interesting.Nó vô cùng thú vị.

Can I help you?Tôi có thể góp gì không?

Yes, I’m looking for a sweater.Vâng, tôi đã search chiếc áo len ấm.

What is wrong?Cthị trấn gì thế?

Nothing. I’m fine.Không tất cả gì. Tôi ổn định.

What vày you call this?quý khách hàng Hotline đặc điểm này là gì?

It’s an umbrella.Nó là dòng dù.

Where did you go on holiday?Bạn đã đi đâu vào kì nghỉ?

We went to Vietnam giới.Chúng tôi đi Vietnam.

Why did you go shopping?Vì sao các bạn đi mua săm?

I needed a new shirt.Tôi đề xuất cái áo sơ ngươi new.

Can you play tennis?Bạn tất cả đánh tennis được không?

Yes, I can play tennis.Vâng, tôi rất có thể chơi tennis.

Excuse me, is this seat taken?Xin lỗi, địa điểm này còn có ai ngồi chưa?

No. it isn’t.Chưa. Chưa ai ngồi cả.

Would you mind moving over one?Quý Khách hoàn toàn có thể dịch chuyển lên phía trên không?

No, not at all.Không, không được.

How much is it?Nó giá bao nhiêu?

It’s $50.Nó giá bán 50 đô.

How much altogether?Tất cả bao nhiêu?

10 dollars.10 đô.

How much are these earrings?Đôi hoa tai này giá bao nhiêu?

50 cents.50 xu.

How much does this cost?Cái này giá bán bao nhiêu?

It’s $50.Nó giá bán 50 đô.

Are they the same?Chúng kiểu như nhau chứ?

Yes. They’re the same.Đúng rồi. Chúng như là nhau.

It’s 15 dollars.Nó giá chỉ 15 đô.

Can I try it on?Tôi có thể test nó không?

Sure, the changing rooms are over there.Chắc chắn rồi, chống demo trang bị sống đằng tê.

What’s that?Con gì vậy?

It’s a dog!Nó là nhỏ chó!

May I open the window?Tôi hoàn toàn có thể xuất hiện sổ không?

Certainly.Tất nhiên rồi

Is this your shirt?Cái áo sơ mi này của anh ý à?

No. It’s my father’s shirt.Không, nó là áo sơ mi của bố tôi.

Whose is this?Cái này là của ai?

It’s Jack’s.Nó là của Jaông chồng.

How is she?Cô ấy rứa nào?

She’s pretty.Cô ấy thiệt dễ thương.

What seems lớn be the problem?Ngoài ra đang xuất hiện sự việc gì thì phải?

I can’t find my máy tính.Tôi không tìm thấy cái máy tính của mình.

How much money vị you have?Quý Khách gồm bao nhiêu tiền?

I only have 7 dollars.Tôi chỉ tất cả 7 đô.

How much do you make?Quý Khách tìm từng nào tiền?

5 dollars per hour.5 đô một giờ.

Tiếng Anh ABC mong muốn với 160 câu giờ anh giao tiếp bên trên phía trên khiến cho bạn nâng cấp được khả năng giao tiếp giờ đồng hồ anh của chính mình. Chúc các bạn học tập tốt