Một Hình Chữ Nhật Có Nửa Chu Vi

Khi các bạn nghe biết phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật thì có thể tính được chiều dài, chiều rộng lớn và tổng diện tích của hình chữ nhật một giải pháp dễ dãi. Và tự kia di chuyển cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật linh hoạt, lưu giữ công thức lâu dài. Mời những em học sinh tham khảo cụ thể làm việc nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là một trong hình phẳng, một hình bình hành có góc vuông, hình này là một trong những trong những hình thông dụng độc nhất trong thực tế.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi

Định nghĩa hình chữ nhật chính là hình bình hành tất cả 4 góc đông đảo là góc vuông, hình vuông là hình 1 hình chữ nhật có chiều lâu năm tứ cạnh hầu hết đều bằng nhau.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhậtCông thức tính nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia hai. Để tính nửa chu vi hình chữ nhật, chúng ta tính chu vi hình chữ nhật rồi chia 2.

Xem thêm:

Công thức tính chu vi hình chữ nhật bởi gấp đôi tổng chiều và chiều rộng:

C = 2 x (a + b) (Trong số đó C là ký hiệu của chu vi hình chữ nhật)

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật:

C : 2

các bài tập luyện và lời giải về tính nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập 1: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4centimet. Hỏi diện tích S của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60cm

Đáp số: 60cm

Những bài tập 2: Tính chu bởi vì và mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 15centimet, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Đáp số: 80centimet, 375cm2

các bài luyện tập 3: Diện tích hình chữ nhật là 51cmét vuông. Biết chiều lâu năm và chiều rộng hình chữ nhật là nhị số nguyên ổn tố khác nhau. Hỏi chu vi hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Trong hồ hết ước số của 51, chỉ bao gồm 3 cùng 17 là nhị số nguyên tố. Bởi vậy, chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 17centimet, với chiều rộng lớn của hình chữ nhật bởi 3centimet.

Áp dụng bí quyết tính chu vi hình chữ nhật: (17 + 3) x 2 = 40cm

Đáp số: 40cm

những bài tập 4: Một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 12cm, chiều dài bằng 4centimet. Hỏi chiều rộng với nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 12 : 2 = 6cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật: 6 – 4 = 2cm

Đáp số: 2cm, 6cm

Hy vọng với hầu hết tài liệu sinh sống bên trên bạn đọc đã phát âm với làm bài xích tập xuất sắc rộng. Hãy có tác dụng bài tập nhiều hơn thế nữa để nhớ bí quyết lâu hơn, áp dụng bài xích tập tốt hơn.