HỢP ĐỒNG VAY TIỀN THẾ CHẤP SỔ ĐỎ

*

...các loại rủi ro pháp lý, cố gắng thời cơ làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁPhường LUẬT
*

*
Mẫu đúng theo đồng

Mẫu vừa lòng đồng => HỢPhường ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đó nhằm tạo phù hợp đồng này


HỢP ĐỒNG THẾ CHẤPhường QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ……………./HĐTCQSDĐ&TSGLVĐ)

Hôm nay, ngày …. mon …… năm …, Tại ………………………………………………… Chúng tôi gồm có:

BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):

a) Trường vừa lòng là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: …………………………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ cài đặt quyền thực hiện đất và gia sản nối liền với đất (nếu như có):

……………………………………………………………………………………………………………………..

b) Trường đúng theo là đồng chủ ssinh hoạt hữu:

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp: ………….………………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Ông/bà: ……………………………………………………………………… Năm sinh:……………………….

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………...

Là đồng sở hữu quyền áp dụng đất cùng gia sản nối liền với đất (nếu như có):

………………………………………………………………………………………………………………………

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về quyền áp dụng khu đất khu đất cùng gia sản nối sát cùng với khu đất (ví như có) đã có được phòng ban có thẩm quyền cung cấp cho Bên A bao gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN THẾ CHẤP.. (BÊN B):

E-mail:…………………………………………………………...………………………………………………...

Mã số thuế:…………………………………………………………...…………………………………………...

Tài khoản số:…………………………………………………………...………………………………………....

Do ông (bà):.…………………………………………………………... Năm sinh: …………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………...…………………………… làm đại diện.

Hai bên chấp nhận tiến hành việc thế chấp chung cư bên nhà ở theo những văn bản sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A gật đầu đồng ý thế chấp ngân hàng quyền sử dụng khu đất với tài sản gắn sát với khu đất (nếu như có) của chính mình nhằm bảo đảm an toàn thực hiện nhiệm vụ dân sự đối với mặt B.

………………………………………………………………...……………………………………………………

2. Nghĩa vụ được đảm bảo là: ………………………………………………………………..........................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP

2.1. Thửa đất thế chấp (trường hợp có):

Quyền thực hiện khu đất của bên A so với thửa đất theo ………………………………………cấp cho ngày ....... mon ....... năm .........., cụ thể như sau:

a) Thửa đất số: ……………………………………………………………….........

b) Tờ phiên bản thứ số: ……………………………………………………………….......

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………...

d) Loại đất: ………………………………………………………………...............

e) Diện tích khu đất vậy chấp: ............................... mét vuông (Bằng chữ: ........................................................)

f) Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: ................................................... m2

- Sử dụng chung: .................................................. m2

g) Mục đích sử dụng: ......................................

h) Thời hạn sử dụng: ......................................

i) Nguồn cội sử dụng: ...................................

k) Những hạn chế về quyền thực hiện khu đất (nếu có): ........................................

2.2.Tài sản nối sát với khu đất (giả dụ có):

a) Loại tài sản: ………………………………………………………………..........

b) Địa chỉ chỗ có tài năng sản: …………………………………………………….........

c) Diện tích: ………………………….m2 (Bằng chữ:…….……………………………………………….m2)

d) Giấy chứng nhận quyền download số: ………………………….cơ quan cấp cho ……………..………. ngày ……. mon ……. năm ………

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị tài sản thế chấp ngân hàng nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ……………………………………………… VNĐ

(Bằng chữ: .......................................................) theo văn phiên bản khẳng định cực hiếm tài sản thế chấp ngày ........ mon ....... năm ..........

Xem thêm:

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao giấy ghi nhận quyền áp dụng đất cho bên B;

b) Không được chuyển nhượng ủy quyền, đổi khác, tặng ngay mang lại, dịch vụ thuê mướn, góp vốn hoặc sử dụng quyền thực hiện khu đất và tài sản gắn liền cùng với đất (ví như có) thế chấp vay vốn để bảo đảm đến nghĩa vụ khác nếu như không được bên B đồng ý bằng vnạp năng lượng bản;

c) Bảo quản lí, duy trì gìn khu đất cùng tài sản nối liền với khu đất (nếu như có) cố kỉnh chấp; vận dụng những giải pháp quan trọng nhằm bảo toàn cực hiếm quyền áp dụng đất với gia sản gắn liền cùng với đất (giả dụ có) thế chấp ngân hàng trong trường vừa lòng đất cùng gia sản gắn liền cùng với đất (trường hợp có) thế chấp vay vốn có nguy hại bị hư hỏng vày khai thác, sử dụng;

d) Tạo ĐK dễ dàng đến bên B chất vấn khu đất với tài sản nối sát cùng với khu đất (nếu có).

e) Làm thủ tục đăng ký Việc chũm chấp; xoá bài toán đăng ký thế chấp vay vốn khi hợp đồng thế chấp vay vốn chnóng dứt;

f) Sử dụng khu đất với gia tài gắn liền cùng với đất (giả dụ có) đúng mục đích, ko có tác dụng tiêu diệt, có tác dụng giảm ngay trị của quyền áp dụng khu đất với gia sản nối sát cùng với đất (ví như có) vẫn vắt chấp;

g) Thanh hao tân oán tiền vay mượn đúng hạn, đúng phương thức theo văn bản thoả thuận trong thích hợp đồng.

4.2. Quyền của bên A:

a) Nhận lại các sách vở và giấy tờ về quyền sử dụng đất với gia sản gắn sát với khu đất (giả dụ có) thế chấp sau khi ngừng nghĩa vụ;

b) Yêu cầu mặt B bồi thường thiệt sợ giả dụ làm mất đi, lỗi hỏng những sách vở về quyền sử dụng khu đất cùng gia tài nối liền với đất (giả dụ có) thế chấp.

c) Được thực hiện đất và gia tài nối liền cùng với đất (trường hợp có) trong thời hạn cầm cố chấp;

d) Được nhấn chi phí vay bởi vì thế chấp vay vốn quyền áp dụng khu đất cùng gia tài nối sát với khu đất (nếu có) theo thủ tục vẫn thoả thuận;

e) Hưởng huê lợi, lợi tức nhận được, trừ trường hợp huê lợi, lợi tức cũng thuộc quyền thực hiện đất và tài sản nối sát với đất (giả dụ có) nắm chấp;

f) Được đổi khác, ủy quyền, cho mướn, cho thuê lại quyền áp dụng đất và gia sản gắn sát cùng với đất (ví như có) vẫn thế chấp vay vốn ví như được mặt B đồng ý;

g) Nhận lại giấy ghi nhận quyền thực hiện đất với gia sản gắn sát cùng với đất (nếu có) sau khi đã triển khai hoàn thành nghĩa vụ thế chấp.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Cùng với mặt A ĐK Việc gắng chấp;

b) Giữ và bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong ngôi trường thích hợp làm mất đi, lỗi hỏng, thì nên đền bù thiệt sợ mang lại bên A;

c) Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất Lúc bên thế chấp vẫn triển khai nghĩa vụ được đảm bảo bằng thế chấp ngân hàng.

5.2. Quyền của mặt B

a) Kiểm tra hoặc trải đời bên A cung cấp thông tin về yếu tố hoàn cảnh quyền thực hiện đất vậy chấp;

b) Yêu cầu mặt A áp dụng những phương án quan trọng nhằm bảo toàn quý hiếm quyền sử dụng khu đất trong ngôi trường hợp khu đất có nguy cơ tiềm ẩn bị nứt vì chưng khai thác, sử dụng;

c) Yêu cầu cách xử trí quyền thực hiện đất thế chấp ngân hàng theo cách tiến hành sẽ văn bản thoả thuận.

d) Kiểm tra, nhắc nhở mặt A bảo đảm an toàn, duy trì gìn đất với sử dụng đất đúng mục đích;

e) Được ưu tiên tkhô nóng toán nợ trong trường hợp cách xử lý quyền áp dụng đất đang thế chấp ngân hàng.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤPhường VÀ NỘP LỆ PHÍ

6.1. Việc đăng ký thế chấp vay vốn trên ban ngành gồm thđộ ẩm quyền theo luật pháp của điều khoản vì bên .................. chịu đựng trách nát nhiệm thực hiện.

6.2. Lệ phí tương quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này bởi vì bên .................. Chịu trách rưới nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

7.1. Trong ngôi trường hòa hợp không còn thời hạn triển khai nghĩa vụ nhưng bên A không thực hiện hoặc thực hiện không ổn nhiệm vụ thì mặt B tất cả quyền đề xuất giải pháp xử lý quyền sử dụng đất và gia sản nối sát với khu đất (giả dụ có) thế chấp vay vốn theo phương thơm thức: ………………………………………………...……………………….................................................

7.2. Việc xử trí quyền thực hiện đất và gia sản nối liền với đất (nếu có) được tiến hành để tkhô hanh toán thù nhiệm vụ cho bên B sau thời điểm vẫn trừ ngân sách bảo quản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia sản nối sát cùng với đất (giả dụ có) và các chi phí không giống bao gồm tương quan đến việc cách xử trí quyền sử dụng khu đất cùng gia tài gắn liền với khu đất (giả dụ có) thế chấp ngân hàng.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPhường. HỢPhường ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, giả dụ phát sinh trỡ ràng chấp, những bên bên nhau thảo luận giải quyết bên trên phương pháp tôn kính quyền hạn của nhau; trong trường hòa hợp không giải quyết và xử lý được thì 1 trong những hai bên bao gồm quyền khởi kiện để từng trải toà án tất cả thẩm quyền giải quyết theo qui định của quy định.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu đựng trách nát nhiệm trước quy định về rất nhiều lời khẳng định sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và gia sản gắn liền cùng với đất (ví như có) đang ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa khu đất nằm trong trường đúng theo được thế chấp quyền sử dụng đất theo cơ chế của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

- Thửa đất không có ttinh quái chấp;

- Quyền sử dụng khu đất không biến thành kê biên nhằm bảo vệ thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện nay đúng cùng không thiếu các văn bản đã ghi vào Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân vẫn ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chú ý kỹ, biết rõ về thửa khu đất và gia tài nối sát với đất (nếu có) nêu trên Điều 2 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng khu đất cùng tài sản gắn liền với khu đất (nếu như có);

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn trường đoản cú nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện tại đúng và vừa đủ những thoả thuận vẫn ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm …...

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng bên giữ một bạn dạng với có giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ:

Xác nhận của Sở Tài nguyên với Môi ngôi trường hoặc xác thực của ủy ban quần chúng xã (phường, thị trấn) vị trí có khu đất vắt chấp:

1. Về sách vở và giấy tờ thực hiện đất: ………………………………...……………………….

2. Về thực trạng thửa đất: ………………………………...………………………..

2.1. Chủ thực hiện đất: ………………………………...…………………………….

2.2. Diện tích: ………………………………...………………………………………

2.3. Loại đất: ………………………………...……………………………………….

2.4. Thời gian áp dụng khu đất còn lại: ………………………………...………………

2.5. Thửa đất số: ………………………………...…………………………………..

2.6. Thuộc tờ bạn dạng đồ dùng số: ………………………………...………………………….

2.7. Đất sử dụng ổn định, không có tnhãi nhép chấp: ……………………………….....

3. Thuộc trường vừa lòng được đà chấp quyền thực hiện khu đất được dụng cụ tại điểm ...... khoản ....... Điều .......... của ……………………………………………………………………………..................

...................,ngày..........mon........năm..........Thủ trưởng cơ sở đăng ký(Ký, ghi rõ chức vụ, họ thương hiệu, đóng dấu)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm ni, ngày ......... mon .......... năm ......... (Bằng chữ: ……………………………..…………………)

tại ..................................................., tôi ............................................., Công hội chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thị trấn ..............................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng thế chấp bởi căn hộ bên căn hộ được giao kết thân mặt A là ................. với bên B là ................; những bên đang từ nguyện văn bản giao kết hợp đồng;

- Tại thời gian công hội chứng, những mặt sẽ giao phối hợp đồng tất cả năng lực hành vi dân sự cân xứng theo qui định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các phía bên trong đúng theo đồng không vi phạm điều cnóng của pháp luật, không trái đạo đức nghề nghiệp làng mạc hội:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bạn dạng chủ yếu (từng bản chủ yếu gồm ....... tờ, ........trang), giao cho: