Em đi lấy chồng về nơi xứ xa

Em đi lấy ck về khu vực xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc đẹp mây trời, Phù sa nước nổi tín đồ ơi chớ về! Với màu sắc điên điển say mê, đá quý trong ánh nhìn vỗ về gót chân. Trót thương tình nghĩa bà xã chồng, bắt buộc bông điên điển nở mang lại lòng vấn vương. Tình thân em khó khăn mà lường. ông chồng gần không lấy, em lấy ck xa, giờ đây nhớ người mẹ thương cha, Còn đâu mà thong thả đi về công ty thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biền, Ăn bông nhưng mà điên điển, Nghiêng mình nhớ đât quê. ông xã xa em nặng nề mà về. Hò ơ, ơi hò! ông xã xa em nặng nề mà dzề Hò ơ, ơi hò! ông xã xa em nặng nề mà dzề...!

Bạn đang xem: Em đi lấy chồng về nơi xứ xa


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.