Điểm Xét Học Bạ Tôn Đức Thắng 2018

ĐH Tôn Đức thắng là trong số những trường áp dụng hình thức xét tuyển học tập bạ thpt trong mùa tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2018. Mặc dù nhiên, điều kiện xét tuyển chọn và cách tính điểm có rất nhiều điểm khác biệt so với những trường khác.

Bạn đang xem: Điểm xét học bạ tôn đức thắng 2018

Theo cách thức xét tuyển chọn theo kết quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT, ĐH Tôn Đức Thắng chia ra làm 2 đợt.

Đợt 1: Xét tuyển giành cho học sinh các trường thpt đã ký phối kết hợp tác cùng với ĐH Tôn Đức Thắng về phía nghiệp, giảng dạy và cải tiến và phát triển khoa học tập công nghệ

Chú mê say từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm vừa phải cả năm;

α: là thông số Trường THPT. Các trường chuyên/năng khiếu, trường hết sức quan trọng (theo hạng mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường không giống có hệ số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

*

Đối tượng: Thí sinh là học viên đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông đã ký phối kết hợp tác với trường về hướng nghiệp, đào tạo và huấn luyện và trở nên tân tiến khoa học công nghệ; hoặc tại các trường THPT của những tỉnh đã ký kết trọn vẹn với trường (theo danh sách những Trường thpt đã ký kết cùng với ĐH Tôn Đức Thắng) đủ điều kiện xét tuyển chọn theo cách thức của trường.

Điều khiếu nại xét tuyển: dựa vào tác dụng học tập 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đảm bảo các điều kiện theo team ngành như sau:

+ đội ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

  + team ngành 2: Thí sinh gồm ĐTB 3HK ≥ 7,50 và bảo đảm an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

+ nhóm ngành 3: Thí sinh hoàn toàn có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a): Thí sinh bao gồm ĐTB 3HK ≥ 7,00 và bảo đảm các điều kiện môn học tập theo ngành. Hoặc (b): Thí sinh tất cả ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển ≥ 6,30 với ĐTB 3HK ≥ 6,00; đảm bảo an toàn các đk môn học tập theo ngành.

+ đội ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh gồm ĐTB môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,00 với ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa mỹ thuật (Vẽ HHMT), năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao (Năng năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và không nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu TDTT nhân thông số 2.

Xem thêm:

*

Điểm xét tuyển: làm tròn mang đến 2 chữ số thập phân và được tính theo cách làm sau:

+ nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ nhóm ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ đội ngành 4: Điểm xét tuyển = <ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) *2> * ba phần tư * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

*

Đợt 2: Xét tuyển dành riêng cho học sinh tất cả các trường trung học phổ thông trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học sinh đang học tập lớp 12 tại các Trường trung học phổ thông trên toàn nước đủ đk đăng ký xét tuyển chọn theo pháp luật của Trường

- Điều khiếu nại xét tuyển: theo tác dụng học tập cả năm lớp 11, 12 bảo đảm các đk theo đội ngành như sau:

+ team ngành 1: Thí sinh có tác dụng học tập đạt học sinh giỏi năm lớp 11, lớp 12 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

+ nhóm ngành 2: Thí sinh tất cả ĐTB 2CN ≥ 7,80 và bảo đảm các điều kiện môn học theo ngành.

+ đội ngành 3: Thí sinh rất có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a) Thí sinh gồm ĐTB 2CN ≥ 7,50 và bảo vệ các điều kiện môn học theo ngành. Hoặc (b) Thí sinh gồm ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển ≥ 6,50 cùng ĐTB 2CN ≥ 6,50 và bảo vệ các đk môn học tập theo ngành.

+ team ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh bao gồm ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân thông số 2). Lúc xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân hệ số 2.

*

Thí sinh đk xét tuyển vào team ngành 4, thí sinh buộc phải tham gia thi bổ sung cập nhật môn năng khiếu sở trường gồm bao gồm Vẽ trang trí color (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, năng khiếu TDTT để đủ điều kiện xét tuyển.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển của từng team ngành được làm tròn mang đến 2 chữ số thập phân và tính theo phương pháp sau:

*

+ nhóm ngành 1 cùng 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + nhóm ngành 3: điểm xét tuyển chọn theo 2 đội đối tượng

(a) Điểm xét tuyển = (ĐTB cn lớp 11 + ĐTB công nhân lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ đội ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = <ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) * 2> * 3 phần tư * α + Điểm ưu tiên (nếu có).