Đại học sư phạm kỹ thuật tphcm 2015

Đại học tập Sư phạm kỹ thuật TPSài Gòn chào làng điểm chuẩn ĐH, CĐ chủ yếu quy năm 2015. Các em xem chi tiết bên dưới đây:

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM

STT

Mã ngành - Tên Ngành/CTĐT

Tổ đúng theo môn

Điểm chuẩn

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

1. 

C510202-CN sản xuất máy

A00, A01, D01

26.25

2.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm kỹ thuật tphcm 2015

C510301-công nhân chuyên môn năng lượng điện, điện tử

A00, A01, D01

26.25

3.

C510302-công nhân kỹ thuật điện tử, truyền thông

A00, A01, D01

25.75

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ ĐẠI TRÀ

 1.

D140231-Sư phạm Tiếng Anh

D01

30.75

 2.

D210404-freshgocontacts.comết kế thời trang

V01, V02

22.75

 3.

D340122-Thương mại điện tử

A00, A01, D01

28.75

 4.

D340301-Kế toán

A00, A01, D01

28.75

 5.

D480201-CN thông tin

A00, A01, D01

29.75

 6.

D510102-công nhân kỹ thuật dự án công trình xây dựng

A00, A01, D01

29.5

 7.

D510201-CN kỹ thuật cơ khí

A00, A01, D01

30.5

 8.

Xem thêm:

D510202-CN sản xuất máy

A00, A01, D01

30.25

 9.

D510203-công nhân chuyên môn cơ năng lượng điện tử

A00, A01, D01

31.5

10.  

D510205-CN nghệ thuật ô tô

A00, A01, D01

31.25

11.  

D510206-CN chuyên môn nhiệt

A00, A01, D01

29.5

12.  

D510301-CN nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

A00, A01, D01

30.75

13.  

D510302-công nhân nghệ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

A00, A01, D01

29.5

14.  

D510303-CN chuyên môn điều khiển với tự động hóa hóa

A00, A01, D01

31.25

15.  

D510304-công nhân chuyên môn đồ vật tính

A00, A01, D01

29.25

16.  

D510401-CN chuyên môn hóa học

A00, B00, D07

31.25

17.  

D510406-CN kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07

29.75

18.  

D510501-công nhân In

A00, A01, D01

29

19.  

D510601-Quản lý công nghiệp

A00, B00, D07

29.75

đôi mươi.  

D510603-Kỹ thuật công nghiệp

A00, A01, D01

29.25

21.  

D540101-CN thực phẩm

A00, B00, D07

31.25

22.  

D540204-CN may

A00, A01, D01

29.5

23.  

D580205-Kỹ thuật gây ra công trình giao thông

A00, A01, D01

28.25

24.  

D810501-Kinch tế gia đình

A00, A01, B00, D07

26.5

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

 1.

D340301C-Kế toán

A00, A01, D01

27

 2.

D480201C-công nhân thông tin

A00, A01, D01

28.25

 3.

D510102C-công nhân chuyên môn công trình xây dựng xây dựng

A00, A01, D01

27.75

 4.

D510201C-công nhân chuyên môn cơ khí

A00, A01, D01

29

STT

Mã ngành - Tên Ngành/CTĐT

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

 5.

D510202C-công nhân sản xuất máy

A00, A01, D01

29

 6.

D510203C-công nhân kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01, D01

29.75

 7.

D510205C-CN kỹ thuật ô tô

A00, A01, D01

29.25

 8.

D510206C-CN kỹ thuật nhiệt

A00, A01, D01

27.75

 9.

D510301C-CN chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử

A00, A01, D01

29

10.  

D510302C-công nhân kỹ thuật điện tử, truyền thông

A00, A01, D01

28.25

11.  

D510303C-CN nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa

A00, A01, D01

29.5

12.  

D510304C-CN kỹ thuật vật dụng tính

A00, A01, D01

28

13.  

D510406C-công nhân kỹ thuật môi trường

A00, B00, D07

27.75

14.  

D510501C-công nhân In

A00, A01, D01

27.5

15.  

D510601C-Quản lý công nghiệp

A00, A01, D01

28

16.  

D540101C-CN thực phẩm

A00, B00, D07

29

17.  

D540204C-công nhân may

A00, A01, D01

27

18.  

D580205C-Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

A00, A01, D01

27.25


Đăng ký kết thừa nhận Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm nghệ thuật TPHCM năm năm ngoái đúng mực nhất, Soạn tin: