Cách Dùng Few A Few Little A Little

Trong giờ đồng hồ Anh, bài toán áp dụng những từ nhỏng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of với a lot of hết sức rất dễ khiến nhâm lẫn cho người học. Liệu rằng sự biệt lập thân bọn chúng như thế nào? Dùng ra làm sao cho đúng? Thậm chí đều bạn làm việc tiếng Anh những năm cũng hay lẫn lộn thân chúng.

Bạn đang xem: Cách dùng few a few little a little


*
Phân biệt – phương pháp thực hiện Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of

Vì lý do đó, công ty chúng tôi vẫn tách biệt với khiến cho bạn hiểu rộng về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of trong bài viết này. Chúng ta hãy cùng tò mò nhé!


1. Little cùng A little

1.1. Cách dùng Little

Người ta thực hiện Little đứng trước các danh từ không đếm được. Có nghĩa tủ định là khôn cùng ít, không được rất nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): cực kỳ không nhiều, ko được rất nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy có không nhiều tiền)

1.2. Cách dùng A little

Người ta áp dụng Little đứng trước những danh trường đoản cú đếm được. tức là một chút ít, một ít.

Little + uncountable nouns (danh từ ko đếm được): một ít, một không nhiều.

Ví dụ: I just have sầu a little money lớn buy an táo khuyết. (Tôi chỉ bao gồm một chút chi phí để mua một trái táo).

Xem thêm:

2. Cách dùng Few cùng A few


*
Cách cần sử dụng Few và A few

2.1. Cách cần sử dụng Few

Ta áp dụng few trước danh tự đếm được tức là gồm rất không nhiều, rất hiếm.

Few + countable nouns (danh tự đếm được): khôn xiết không nhiều, ko nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có khôn cùng không nhiều học sinh vẫn rời ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách cần sử dụng A Few

Ta sử dụng a few trước danh từ bỏ đếm được tức là một xí, một ít đầy đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh từ đếm được): một xí, một không nhiều đầy đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very cchiến bại. ( Tôi gồm vài ba người chúng ta dẫu vậy chúng tôi hết sức thân thiết)

3. Cách dùng Many và Much

3.1. Cách dùng Many

Ta cần sử dụng Many cho danh trường đoản cú đếm được số các trong phong phú và đa dạng nhiều loại câu như câu hỏi, câu xác định hay phụ định. MAny Tức là các.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( Có rất nhiều người vào mái ấm gia đình của tôi)

– Cấu trúc, cách áp dụng Accept và Agree trong giờ Anh

– Cách sử dụng kết cấu Not only – But also vào tiếng Anh

3.2. Cách cần sử dụng Much


*
Cách cần sử dụng Many và Much

Much được sử dụng cùng với danh tự không đếm được Có nghĩa là những vào cả câu nghi hoặc, khẳng định cùng đậy định. có nghĩa là các.

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have sầu much money to lớn give you. (Tôi ko có nhiều chi phí khiến cho bạn)

4. Cách dùng Lot of và A Lot of

quý khách rất có thể dùng cả lot of và a lot of cho danh từ bỏ đếm được hoặc danh tự ko đếm được. Tức là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books lớn read. (Tôi có rất nhiều sách để đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential campaign in 20trăng tròn. (Rất nhiều người sẽ bỏ phiếu đến Donald Trump vào chiến dịch tnhãi cử Tổng thống năm 2020)

5. các bài tập luyện áp dụng


*
những bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào địa điểm trống trong câu

I have sầu _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we mô tả them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would lượt thích lớn borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve sầu got ____time at the weekover. Would you lượt thích khổng lồ meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking khổng lồ new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn câu trả lời đúng

I have sầu got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. muchB. many……………… pencils did you find yesterday?A. how muchB. how manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. muchB. manyThis cow produces …………………. milk.A. muchB. many………………. shampoo did you use last week?A. how muchB. how manyPaul always gets ………………. homework.A. muchB. many………………. castles did he destroy?A. how muchB. how many…………….. love sầu vị you need?A. how muchB. how manyAndy hasn’t got ……………….. hair.A. muchB. manyI drank too ……………… cola yesterday.A. muchB. manyThere aren’t …………. oto parks in the center of Oxford.A. muchB. manyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. anyB. someLiverpool has …………. of great nightclubs.A. a lotB. manyHurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.A. a fewB. a littleWe saw ……………. beautiful scenery when we went khổng lồ Austria.A. a little ofB. someThere are a ………….. shops near the university.A. fewB. anyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. muchB. manyThere are ……………… expensive new flats next lớn the riverA. someB. a littleAfter Steve sầu tasted the soup, he added ……. salternative text to lớn it.A. a fewB. fewC. littleD. a littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. very fewB. very littleC. very muchD. very manyĐáp ánBBBAAABAA A BA ABBA BADA

Trên đấy là bài viết Phân biệt – biện pháp sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of cơ mà freshgocontacts.com đang tổng phù hợp cho chính mình. Hy vọng các bạn sẽ rất có thể thành thục hơn vào việc thực hiện hầu hết tự bên trên trải qua nội dung bài viết này.


Cộng đồng freshgocontacts.com - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm tay nghề ôn luyện thi IELTS. Tsi gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0