Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 10

Trong công tác Toán lớp 10, các bạn học sinh đã bắt đầu làm thân quen với phần đa khái niệm bắt đầu của chương trình toán THPT. Mặc dù nhiên, đến cuối năm học, kì thi cuối năm tiếp đây gần mà đa số chúng ta vẫn không chưa tìm kiếm được một bộ bài bác tập trắc nghiệm nào tổng hòa hợp lại tất cả các chương của Toán 10 để ôn luyện. Để giúp những em khối hệ thống lại tất cả các kỹ năng và kiến thức đã học, chúng tôi xin trình làng tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm toán 10. Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm trải phần nhiều chương trình toán 10, phù hợp với tất cả các đối tượng người tiêu dùng học sinh từ vừa phải yếu đến khá giỏi. Mong muốn đây sẽ là một tài liệu bổ ích giúp các em nắm vững những dạng toán lớp 10 và kết thúc thật xuất sắc bài kiểm tra cuối năm sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 10

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm toán 10 kiến Guru sắp trình làng sẽ chia làm 2 phần: Đại số và Hình học. Vào đó:

+ Đại số có 4 chương: mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, phương trình và hệ phương trình, bất đẳng thức – bất phương trình, cung và góc lượng giác.

+ Hình học gồm 3 chương: vectơ, tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng, phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng.

*

I. Bài tập trắc nghiệm toán 10 Phần Đại số

1. Mệnh đề - Tập hợp

Trong phần này, họ sẽ ôn tập lại những bài tập trắc nghiệm toán 10 luân chuyển quanh phần nhiều nội dung: mệnh đề, tập hợp, những phép toán bên trên tập thích hợp (giao, hợp, hiệu, phần bù), những tập đúng theo số.

*

Câu 1: cho 2 tập vừa lòng A = x € R/(2x - x2)(2x2 - 3x -2) = 0, B = {n € N/32

A. A ∩ B = 2,4

B. A ∩ B = 2

C. A ∩ B = 5,4

D. A ∩ B = 3

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. ∀n€ N thì n≤ 2n

B. ∀x € R : x2 > 0

C. ∃n € N : n2 = n

D. ∃x € R : x > x2

Câu 3: mang lại A = (-5; 1>, B = <3; + ), C = (-∞ ; -2) câu nào tiếp sau đây đúng?

*

Câu 4: cho 2 tập hòa hợp A = , B = , chọn mệnh đề sai

*

Câu 5: Tập thích hợp D = {-∞;2>∩(-6;+∞) là tập như thế nào sau đây?

A. (-6;2>

B. (-4;9>

C. (∞;∞)

D. <-6;2>

Câu 6: Tập vừa lòng A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 bao gồm bao nhiêu tập hợp con có 2 phần tử?

A. 30

B. 15

C. 10

D. 3

Câu 7: cho A=(–∞;–2>; B=<3;+∞) và C=(0;4). Khi đó tập (AB)C là:

A. <3;4>.

B. (–∞;–2>(3;+∞).

C. <3;4).

D. (–∞;–2)<3;+∞).

Câu 8: Cho tập hợp

*
nên lựa chọn khẳng định đúng.

A. A có 6 phần tử

B. A có 8 phần tử

C. A bao gồm 7 phần tử

D. A có 2 phần tử

Câu 9: Lớp 10A bao gồm 7 HS tốt Toán, 5 HS tốt Lý, 6 HS tốt Hoá, 3 HS xuất sắc cả Toán với Lý, 4 HS giỏi cả Toán cùng Hoá, 2 HS giỏi cả Lý với Hoá, 1 HS tốt cả 3 môn Toán , Lý, Hoá . Số HS tốt ít tốt nhất một môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là:

A.9

B. 10

C. 18

D. 28

2. Hàm bậc hai và hàm bậc nhất

Các dạng bài tập trắc nghiệm toán 10 thường gặp gỡ trong chương 2 là : search TXĐ của hàm số, xét tính chất chẵn, lẻ, các bài toán về đồ dùng thị hàm hàng đầu ( con đường thẳng) và đồ thị hàm bậc hai ( parabol).

Câu 1: xác định nào về hàm số y = 3x + 5 là sai:

A.Đồng trở nên trên R

B. Cắt Ox trên

*

C. giảm Oy tại (0;5)

D. Nghịch biến R

Câu 2: TXĐ của hàm số

*
là:

A. Một kết quả khác

B. R3

C. <1;3)∪ (3;+∞)

D. <1;+∞)

Câu 3: Hàm số nghịch biến hóa trên khoảng

A. (-∞;0)

B. (0;+∞)

C.

Xem thêm:

R

D. R

Câu 4: TXĐ của hàm số là:

A. (-∞;1>

B. R

C. x≥ 1

D.∀x ≠ 1

Câu 5: Đồ thị hàm số trải qua hai điểm A(0;-3); B(-1;-5). Thì a cùng b bằng

A. a = -2; b = 3

B. a = 2; b = 3

C. a = -2; b = -3

D.a = 1; b = -4

Câu 6: Với hầu như giá trị như thế nào của m thì hàm số y = -x3 + 3(m2-1)x2 + 3x là hàm số lẻ:

A. m = -1

B. m = 1

C. m = ±1

D. một hiệu quả khác.

Câu 7: Đường trực tiếp dm: (m - 2)x + my = -6 luôn luôn đi qua điểm

A. (2;1)

B. (1;-5)

C. (3;1)

D. (3;-3)

Câu 8: Hs

*
đồng biến chuyển trên R nếu

A. một công dụng khác.

B. 0

C. 0

D. m > 0

Câu 9: Cho hai đường thẳng d1: y = 2x + 3; d2: y = 2x - 3 . Xác định nào sau đây đúng:

A.d1 // d2

B. d1 giảm d2

C. d1 trùng d2

D. d1 vuông góc d2

Câu 10: Hàm số nào trong các hàm số sau là hàm số chẵn

*

Câu 11:

*

A. 0 và 8

B. 8 cùng 0

C. 0 cùng 0

D. 8 và 4

Câu 12: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. <-3;1>

B. <-3;∞)

C. x€ (-3;+∞)

D. <-3;1)

Câu 13: TXĐ D của hàm số

*
là:

A. R

B. R2

C. (-∞;2>

D. <2;∞)

Câu 14: Hàm số nào trong những hàm số sau không là hàm số chẵn

*

Câu 15: Đường thẳng d: y = 2x - 5 vuông góc với đường thẳng nào trong số đường thẳng sau:

*

Câu 16: hiểu được parabol y = ax2 + bx + c trải qua ba điểm A(0,-1),B(1,-1),C(-1,1). Khi ấy giá trị của a, b cùng c là:

*

Câu 17: hiểu được parabol y = ax2 + bx bao gồm đỉnh là vấn đề I(2,-2) . Khi ấy giá trị của a và b là:

*

3. Phương trình cùng hệ phương trình

Trong chương 3, bọn họ sẽ ôn tập giải phương trình : bậc nhất, bậc hai, pt chứa dấu quý hiếm tuyệt đối, pt có chứa căn thức và các dạng toán search tham số nhằm phương trình thỏa mãn nhu cầu điều kiện mang đến trước.

Câu 1. Điều kiện xác định và số nghiệm của phương trình

*

A. 0

B. 0 ≤ x ≤ 5 cùng phương trình vô nghiệm

C. 0

D. 0 ≤ x ≤ 5 với phương trình có 1 nghiệm

Câu 2. Giải phương trình

*

A. X = 3

B. X = 4

C. X = –2

D. X = –2; x = 4

Câu 3. Tìm giá trị của m nhằm phương trình (m² + 2m – 3)x = m – 1 bao gồm nghiệm duy nhất

A. M ≠ 1; m ≠ –3

B. M ≠ 1

C. M ≠ –3

D. M = 1; m = –3

Câu 4. Cho phương trình x² – 2(m – 1)x + m – 4 = 0 bao gồm nghiệm x1 = 2. Nghiệm còn lại là

A. X2 = –1

B. X2 = –2

C. X2 = 1

D. X2 = –1/2

Câu 6. Tìm cực hiếm của m để phương trình x² + 3x + m + 2 = 0 gồm hai nghiệm âm phân biệt

A. –2

B. –2

C. –2

D. –1

Câu 7. Tìm cực hiếm của m để phương trình x² – 2(m – 1)x + m + 1 = 0 có hai nghiệm sáng tỏ khác 0

A. 1 > m ≠ –1 hoặc m > 3

B. 1

C. M > 3 hoặc 0 > m ≠ –1

D. M

Câu 8. Tìm giá trị của m để phương trình x² – 4x + m + 1 = 0 có 2 nghiệm cùng dấu

A. –1

B. 1

C. M 1

D. M > 3

Câu 9. Giải phương trình

*
= 1 – 2x

A. –1 cùng -2

B. 1/2

C. –1 và 1/2

D. –1

Câu 10. Giải phương trình

*
= 3

A. 2 và 5

B.2 cùng -2

C. –1 cùng 3

D. –2 với 7

Câu 11. Số nghiệm của phương trình |x² – 4x – 5| – 4x + 17 = 0 là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 12. Giải phương trình |x – 1| + |2 – x| = 2x

A. 1 ≤ x ≤ 2

B. X = 1/2

C. X = 3/4

D. X = 0

Câu 13. Mang đến phương trình 2x² + 2(m – 1)x + m² – 1 = 0. Tìm quý hiếm của m để phương trình có hai nghiệm rõ ràng x1, x2 thỏa mãn nhu cầu biểu thức A = (x1 – x2)² đạt giá trị to nhất

A. M = 1

B. M = 2

C. M = –1

D. M = 3

Câu 13. Mang đến hệ phương trình . Tìm giá trị lớn số 1 của m nhằm hệ phương trình có nghiệm

A. M = 1

B. M = 2

C. M = 4

D. M = 6

4. Bất đẳng thức, bất phương trình

Trong tài liệu bài tập trắc nghiệm toán 10, chương bất đẳng thức- bất phương trình giữa một vai trò vô cùng đặc biệt quan trọng vì kỹ năng xét dấu đang theo suốt họ chương trình Toán THPT. Ở đây, chúng sẽ luyện tập những dạng toán về lốt của nhị thức bậc nhất, tam thức bậc nhì và áp dụng chúng để giải bất phương trình hàng đầu và bất phương trình bậc hai.

1. Trong số bất đẳng thức sau, bất đẳng thức như thế nào đúng với tất cả x:

A. X2 - 2

B. X2 > 0

C. X2 + 2 > 0

D. X2 - 4x + 4 > 0

2. Với mọi số dương. Bất đẳng thức làm sao sau đây sai

*

3. Tra cứu một mệnh đề sai trong số đa số mệnh đề dưới đây:

*

4. Cặp bất phương trình tương đương là:

*

5. Hệ bất phương trình

*
tất cả tập nghiệm là:

*

6. Nhị thức

*
luôn âm trong vòng nào sau đây:

*

7. Tập nghiệm bất phương trình:

*
là:

*

8.Biểu thức:

*
có dấu âm khi:

*

9. Tập nghiệm của bất phương trình

*

10. Nghiệm của bất phương trình là:

*

11.TXĐ của hs

*

*

12. Biểu thức luôn dương khi

*

13. Bất phương trình tất cả tập nghiệm là:

*

14. Bất phương trình

*
bao gồm tập nghiệm là:

*

15. Tìm nhằm bất phương trình vô nghiệm?

A. M = 1

B. M = 3

C. M = 1

D. M = 2

5. Cung với góc lượng giác

*

1. đến

*
. Điều khẳng định nào sau đây đúng?

*

2. Đổi thanh lịch radian góc có số đo .

*

3. Cho

*
thì tanα bằng:

*

4. Mang đến

*
. Cực hiếm tanα bằng

*

5. Một con đường tròn có bán kính bằng 15 cm. Độ nhiều năm cung tròn tất cả góc làm việc tâm bằng 30o là

*

6. Cho đường tròn có nửa đường kính bằng 6 cm. Số đo (đơn vị rad) của cung gồm độ dài bởi 3cm là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0,5

7. đến tanα = 3. Lúc ấy

*
Dcó cực hiếm bằng

*

8. Đơn giản biểu thức

*

*

9. Cho

*
. Điều khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Sinα

B. Cosα

C. Tanα

D. cotα

II. Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Phần Hình học

1. Vectơ

Vectơ là khái niệm những em bắt đầu làm quen sống đầu chương trình lớp 10 với nó đã theo suốt họ trong chương trình Hình học THPT. Bởi đó trong các bài tập trắc nghiệm toán 10 phần hình học thì những bài tập vectơ chiếm một số trong những lượng thắc mắc lớn. Những em cần nắm vững các dạng toán về: định nghĩa vectơ, tổng hiệu nhị vectơ, tích vô hướng của hai vectơ cùng ứng dụng.

*

*

*

2, Tích vô hướng hai vectơ - ứng dụng

*

Câu 11:Từ một đỉnh tháp độ cao CD = 80m, bạn ta chú ý hai điểm A với B cùng bề mặt đất bên dưới các góc nhìn là72o 12" cùng 34o 26" . Ba điểm A, B, D trực tiếp hàng. Tính khoảng cách AB ?

A. 71m

B.91m

C. 79m

D. 40m

Câu 12: khoảng cách từ A mang lại B chẳng thể đo trực tiếp được bởi phải qua 1 đầm lầy. Người ta xácđịnhđược mộtđiểm C cơ mà từđó hoàn toàn có thể nhìnđược A với B dưới một góc 560 16 " . Biết CA = 200m, CB = 180m. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu ?

A. 163m

B. 224m

C. 112m

D. 168m

Câu 13: cho tam giác ABC bao gồm A( 1; –1) ; B( 3; –3) ; C( 6; 0). Diện tích ΔABC là

A. 12

B. 6

C. 6√2

D. 9

Câu 14: mang lại 4 điểm A( 1; 2) ; B( –1; 3); C( –2; –1) : D( 0; –2). Câu nào sau đây đúng

A. ABCD là hình vuông

B. ABCD là hình chữ nhật

C. ABCD là hình thoi

D. ABCD là hình bình hành

*

3. Phương pháp tọa độ khía cạnh phẳng Oxy:

Các bài tập trắc nghiệm toán 10 trong chương tọa độ khía cạnh phẳng đang xoay xung quanh 3 đối tượng người sử dụng hình học tập : đường thẳng, con đường tròn, con đường elip. Các dạng toán chủ yếu sẽ là : lập phương trình các đường, góc, khoảng tầm cách, các bài toán liên quan đến điểm.

*

*

A.Δ: 3x +2y = 0

B. D: -3x + 2y -7 = 0

C. D: 3x - 2y = 0

D. D: 6x - 4y + 14 = 0

*

9.Cho △ABC có A(2;-1), B(4;5), C(-3;2). Viết phương trình bao quát của đường cao BH.

A. 3x + 5y - 37 = 0

B. 3x - 5y - 13 = 0

C. 5x + 3y - 5 = 0

D. 3x + 5y - đôi mươi = 0

10. Mang lại 2 điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Viết phương trình bao quát đường trung trực của đoạn thẳng AB.

A. 3x + y + 1 = 0

B. X + 3y + 1 = 0

C. 3x − y + 4 = 0

D. X + y − 1 = 0

11. Phương trình như thế nào sau đó là phương trình đường tròn

A. X2 + y2 - x - y + 9 = 0

B. X2 + y2 - x = 0

C. X2 + y2 - 2xy - 1 = 0

D. X2 - y2 - 2x + 3y - 1 = 0

12.

*

*

bọn họ đã vừa dứt xong bộ bài tập trắc nghiệm Toán 10. Hiện tại nay, toán trắc nghiệm vẫn là một xu thế tất yếu vày đề thi đại học những năm phần lớn là 100% trắc nghiệm. Vì chưng đó, làm giỏi những bài tập này sẽ giúp đỡ các em cải thiện kĩ năng làm toán trắc nghiệm. Bộ thắc mắc này được phân loại ví dụ theo từng chương, với rất nhiều mức độ từ cơ bạn dạng đến nâng cao, đặc biệt là nhiều bài bác tập trong bộ tài liệu chắc chắn rằng sẽ nằm trong các đề thi học tập kì sắp tới đây của chúng ta học sinh lớp 10. Rất mong những em chịu khó ôn luyện những bài tập trên để nâng cấp kỹ năng giải bài bác tập trắc nghiệm của chính bản thân mình và liên tục theo dõi đa số tài liệu chất lượng mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu. Hy vọng, tài liệu này để giúp các em ôn tập lại toàn bộ kiến thức lớp 10 với đạt công dụng cao vào kì thi sắp tới tới.