Bài Tập Toán Cho Học Sinh Lớp 1

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học tập kỳ 1 mang đến học kỳ 2 có các bài tập minh họa sẽ giúp các con rất có thể hệ thống lại loài kiến thức, bên cạnh đó kèm theo những phiếu bài tập để những con cùng luyện tập nhé


Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào vị trí chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán cho học sinh lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích phù hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết dãy số và sắp xếp các số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo sản phẩm tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo đồ vật tự từ phệ đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..

– Theo đồ vật tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo lắp thêm tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo đồ vật tự từ to đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết các số theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm tự:

– Từ nhỏ xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ to đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: tìm kiếm số lớn nhất và số nhỏ xíu nhất

Bài 1: Số tròn chục nhỏ bé nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số béo nhất: 15 ; 20 ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số béo nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào địa điểm trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải bài toán có lời văn

Bài 1: Hồng gồm 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có trăng tròn con vịt, bên dưới ao có 3 chục nhỏ vịt. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính yêu thích hợp.

a) Có:13 cái kẹo

Có vớ cả: …. Dòng kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 con lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính ham mê hợp.

a, Có: 5 quả cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả hai tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B tất cả 3 chục học tập sinh. Hỏi cả hai lớp gồm bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả nhì lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học sinh

Tổng thích hợp phiếu bài bác tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số to nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thời trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan bao gồm 2 cái cây bút chì, bà mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm:

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 chuẩn bị xếp những số vẫn cho

a, Theo máy tự từ bé xíu đến lớn: …………………………………………….

b, Theo đồ vật tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3?

Số cần tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: những số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số ngay thức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục cùng … solo vị

Số tức thời sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC nhiều năm 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB dài 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục và …. 1-1 vị.

Số 20 gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số 17 bao gồm …. Chục và …. Solo vị.

Số 9 tất cả …. Chục với …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ không nhớ ko kể phạm vi 100

Phần có thể nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tuyệt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề nghị điền vào khu vực chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ có 19 quả táo, Hạ mang đến Ngọc 2 quả và mang đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ còn lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 trái B. 12 trái C. 13 quả D. 14 quả

Phần trường đoản cú luận

bài 1: triển khai phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số phù hợp vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhị gà bà mẹ ấp nở ra được tổng số 24 gà con, hiểu được gà mẹ thứ nhất ấp nở được số kê con bởi số bé dại nhất bao gồm hai chữ số. Hỏi gà mẹ thứ nhì ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi còn lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 trái bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ đeo tay rồi hiểu giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ cùng kim nhiều năm chỉ phút.Khi kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ thời trang đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đeo tay đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút và để được giờ ưa thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ thời trang để được giờ say mê hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang xuất hiện kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 trong những giờ.

Em cần vẽ thêm kim đồng hồ đeo tay như sau:

*

Dạng 3: xác định giờ ứng cùng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: từ 6 giờ đồng hồ sáng mang lại 7 giờ chiếu sáng em đã dậy, tiến công răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ mang đến 10 giờ, em đang học bài trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ đến 1 giờ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em gia nhập thể thao, rửa ráy gội.

Giờ tối: từ bỏ 6 giờ đồng hồ tối, em ban đầu ăn tối, học bài xích hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những tin tức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các nắm được những chủ đề bài bác tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 mang lại học kỳ 2 nhé