Bài tập cuối tuần lớp 4 cả năm

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

I. Bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 4II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 4

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần lớp 4: Tuần 4 được freshgocontacts.com soạn gửi tới các thầy cô tìm hiểu thêm hướng dẫn những em làm bài bác tập Toán lớp 4, giúp các em học viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải những bài Toán đã có học vào tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài tập vào ngày cuối tuần lớp 4 môn Toán - Tuần 5

Để thiết lập phiếu bài xích tập, mời kích vào đường liên kết sau: bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 4

I. Bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 4


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: trong các số 252; 735; 1424; 61742 số lớn nhất là số?

A. 252

B. 61742

C. 735

D. 1424

Câu 2: Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm 5 yến = …kg là:

A. 5000

B. 500

C. 50

D. 5

Câu 3: hiệu quả của phép tính 270g + 130g là:

A. 400g

B. 380g

C. 420g

D. 360g

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không nên là đơn vị chức năng đo khối lượng?

A. Kg

B. Km

C. Dag

D. Hg

Câu 5: Lê Lợi lên ngôi vua vào khoảng thời gian 1428. Năm đó thuộc nắm kỷ nào?

A. Nuốm kỷ XIII

B. Thay kỷ XIV

C. Thay kỷ XV

D. Cụ kỷ XVI

Phần 2: tự luận

Bài 1: từ bỏ 4 chữ số 0, 1, 5, 7 hãy viết những số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau nhỏ thêm hơn 1560.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 4 cả năm

Bài 2: sắp xếp những số:

a) 14; 178; 5924; 83 theo thứ tự từ bé xíu đến lớn.

b) 9773; 18924; 8492; 599 theo đồ vật tự từ bỏ lớn.

Xem thêm:

Bài 3: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

1 yến 5kg = …kg

3 tạ 6kg = …kg

2kg 15g = …g

6 tấn 7kg = …kg

5 tấn 4 tạ = … yến

7hg 15g = …g


Bài 4: Tính:

2764g + 1782g

7739kg – 5782kg

6183dag x 4

9492hg : 3

Bài 5: vào kho tất cả 4 tấn 2 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ 3 tạ. Hỏi:

a) vào kho gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

b) trong kho tất cả bao nhiêu tạ gạo nếp và gạo tẻ?

II. Đáp án bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 4

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Phần 2: tự luận

Bài 1:

Các số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số khác nhau bé thêm hơn 1560 lập từ bỏ 4 chữ số trên là: 1057, 1075, 1507.

Bài 2:

a) 14; 83; 178; 5924

b) 18924; 9773; 8492; 599

Bài 3:

1 yến 5kg = 15kg

3 tạ 6kg = 306kg

2kg 15g = 2015g

6 tấn 7kg = 6007kg

5 tấn 4 tạ = 540 yến

7hg 15g = 715g

Bài 4:

2764g + 1782g = 4546g

7739kg – 5782kg = 1957kg

6183dag x 4 = 24732dag

9492hg : 3 = 3164hg

Bài 5:

a) Đổi 4 tấn 2 tạ = 42 tạ

Số gạo nếp có trong kho là:

42 – 3 = 39 (tạ) = 3900kg

b) Số gạo nếp với gạo tẻ gồm trong kho là:

42 + 39 = 81 (tạ)

Đáp số: a) 3900kg

b) 81 tạ.

------

Trên đây, freshgocontacts.com đã trình làng tới các em Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 4: Tuần 4. Mời những em thuộc luyện tập những bài tập tự luyện môn Toán lớp 4 này với tương đối nhiều dạng bài bác khác nhau. Để những em rất có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập phong phú và đa dạng tất cả các dạng bài bác tập, các em cùng bài viết liên quan các bài xích tập Toán lớp 4.