THÌ RA DỰ ÁN ÂM NHẠC GÂY XÔN XAO CỘNG ĐỒNG MẠNG BỮA GIỜ

Jump to lớn subpage...

Bạn đang xem: Thì ra dự án âm nhạc gây xôn xao cộng đồng mạng bữa giờ

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến đến Mọi Nhu Cầu đề xuất Hỗ Trợ cùng Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của Thành Phố cung ứng phần đa dạng báo cáo, từ bỏ thử nghiệm Corona virút ít, trợ giúp tài thiết yếu, phân phạt thực phđộ ẩm cho tới huấn nghệ với nhiều trợ giúp không giống. Trang mạng của VLAC này cũng có phiên phiên bản giờ đồng hồ Tây Ban Nha, giờ Việt, cùng giờ Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬPhường NHẬT

Đi Chích Ngừa và Nhận Trợ Giúp về Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà vào Thứ đọng Bảy:Nghị Viên Thành Phố San José Maya Esparza, cùng với Sngơi nghỉ Y Tế Công Cộng Quận Hạt cùng Học Khu Tiểu Học Evergreen đang tổ chức một sự kiện chích ngừa vào Thđọng Bảy tuần này, ngày 11 tháng Chín, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ đồng hồ chiều tại Trường Tiểu Học O.B. Whaley, liên can 2655 Alvin Ave sầu., San José. Nhân viên Trung Tâm Trợ Giúp Về Trục Xuất (Eviction Help Center) của TP cũng có mặt để đưa thông tin và giúp sức nộp đơn xin trợ cấp chi phí thuê nhà. Để lấy hẹn thảo luận về trợ cung cấp tiền thuê công ty, vui miệng gởi tin nhắn tớievictionhelp
freshgocontacts.comhoặc gọi 408-975-4444. Những tín đồ cho tới nhưng mà không rước hẹn trước vẫn được đón tiếp.

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 8 tháng Chín, 2021, 2 giờ trưa

Cập nhật trường đoản cú Cơ Quan Dịch Vụ/Điều Hành Hoạt Động của TP San José

Thành Phố Thúc Đẩy Chương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc: Ngày lúc này Thành Phố ra thông tin về vấn đề xúc tiến triển khai Giai Đoạn 2 của Cmùi hương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc so với các nhân viên TP. Bất kỳ nhân viên nào đến ngày 30 tháng Chín, 2021 vẫn chưa được xác minch là đang chích dự phòng COVID-19 hoặc không tồn tại miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được đồng ý rất có thể bị giải pháp xử lý kỷ quy định bằng lòng, lên tới cùng bao gồm cả câu hỏi xong xuôi vấn đề có tác dụng. TP thực hiện biện pháp này nhằm mục tiêu bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho những nhân viên, bảo đảm an toàn những xã hội mà lại bọn họ phục vụ cũng tương tự nhằm ủng hộ cho những nỗ lực cố gắng chích phòng ngừa của Quận Hạt. Là một cơ sở công cộng, Thành Phố nên làm cho tnóng gương vào Việc ngăn ngừa sự lan truyền của COVID-19 với các biến hóa chủng của nó.

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết cùng Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các vị trí chích vắc-xin được liệt kê sau đây không những hiểu biết rước hứa trước. Vắc-xin sẽ được chích miễn chi phí, ko cần phải có bảo hiểm và chứng tỏ triệu chứng nhập cảnh. Bất kỳ người nào trường đoản cú 12 tuổi trsinh hoạt lên rất nhiều hội tụ đủ ĐK. Có nhân viên trên địa điểm nhằm thông dịch và cung cấp cho người khuyết tật. Chúng tôi khuyến khích các cá thể hy vọng chích phòng ngừa cho trước tối thiểu một tiếng trước giờ tạm dừng hoạt động. Ngày cùng vị trí chích phòng ngừa bổ sung cập nhật thường xuyên được update, phấn kích truy cập trang mạng www.sccfreevax.org để tìm hiểu lên tiếng mới nhất.

Xem thêm:

**ã gồm liều thứ 3 dành cho tất cả những người kết đủ ĐK. Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall** 2542 Monterey Highway, Gate D, San José 95111 Thứ đọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1 tiếng trưa cho 8 giờ buổi tối. Thứ đọng Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ tạo sáng cho 5 tiếng chiều. Thđọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 8:30 sáng sủa đến 3:45 chiều. Valley Specialty Center 751 S. Bascom Ave sầu., Building Q, San José 95128 Thđọng Tư-Thđọng Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9:30 sáng đến 5 giờ chiều. Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 North White Rd., San José 95127 Thứ Tư-Thứ đọng Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng sủa cho 6 giờ chiều. North East Medical Services 1870 Lundy Ave sầu., San José 95131 Thứ Tư và Thứ đọng Sáu, ngày 8 với 10 mon Chín, 2 tiếng trưa mang đến 4 giờ chiều. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thđọng Tư-Thđọng Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng sủa mang đến 4 giờ chiều. Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 9h sáng sủa cho 1 tiếng trưa. Advance San José Pharmacy 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thđọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng sủa cho 5:30 chiều. Rocketship Mosaic 950 Owsley Ave sầu., San José 95122 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 4 giờ đồng hồ chiều mang lại 7 tiếng về tối. Rocketship Discovery 370 Wooster Ave., San José 95116 Thđọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 2 tiếng trưa mang đến 5 giờ chiều. Trường Tiểu Học Glen View** 600 Eighth St., Gilroy 95020 Thứ Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa mang lại 7 tiếng buổi tối. DePaul Health Center** 18550 DePaul Dr., Morgan Hill 95037 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 12 tiếng trưa mang lại 3:45 chiều. Thđọng Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 8:30 sáng mang lại 3:45 chiều. Trường Tiểu Học Montague 750 Laurie Ave., Santa Clara 95054 Thđọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1:30 trưa cho 7 giờ buổi tối. Medical Offices of Dan Hopner, MD 2060 Aborn Rd., Ste. 100, San José 95121 Thứ Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ sáng mang lại 2 tiếng đồng hồ trưa. Rocketship Fuerza Community Prep 70 S. Jackson Ave., San José 95116 Thđọng Năm, ngày 9 mon Chín, 4 tiếng chiều mang đến 7 tiếng về tối. Trường Trung Học Del Mar** 1224 Del Mar Ave sầu., San José 95128 Thứ đọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 2 tiếng trưa đến 5:30 chiều. Trường Trung Học Alpha: Cindy Avitia 1881 Cunningsay đắm Ave sầu., San José 95122 Thđọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 giờ chiều cho 7 tiếng về tối. Trường Trung Học Christopher 850 Day Rd., Gilroy 95020 Thứ đọng Năm, ngày 9 mon Chín, 4 tiếng chiều đến 7:30 tối. Lusamerica 16840 Railroad Ave sầu., Morgan Hill 95037 Thđọng Năm, ngày 9 mon Chín, 11:30 sáng đến 1:30 trưa. Story Road Hub** 1775 Story Rd., San José 95122 Thứ Sáu, ngày 10 tháng Chín, 3 giờ chiều mang đến 7:30 tối. Thứ đọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 9 giờ sáng sủa đến 4 giờ chiều. Siren 1415 Koll Circle, #108, San José 95112 Thứ đọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 4:30 chiều cho 7:30 về tối. Daily Bread 231 Sunmix Ave sầu., Sunnyvale 94086 Thứ đọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 1 tiếng trưa. Iglesias Ni Cristo lớn 1260 Story Rd., San José 95122 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ chiếu sáng mang đến 5 giờ chiều. Buena Vista: Children’s Musical Theater** Bãi Đậu Xe FoodMaxx 1545 Parkmoor Ave sầu., San Jose 95128 Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ tạo sáng cho 3h chiều. Trường Tiểu Học O.B. Whaley 2655 Alvin Ave sầu., San José 95121 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng cho 4 tiếng chiều. Homestead Bowl 20990 Homestead Rd., Cupertino 95014 Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 4 giờ đồng hồ chiều cho 7 giờ đồng hồ tối. Sunnyvale Shelter 999 Hamlin Ct., Sunnyvale 94089 Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 12 tiếng cho 1 giờ trưa. Lịch Hẹn Xét Nghiệm mang đến Tuần Này: Xét nghiệm theo định kỳ hẹn vẫn tiếp tục được cung ứng tại khu Santa Clara County Fairgrounds, với các địa điểm lưu giữ hễ chỉ xét nghiệm theo hứa hẹn vào tuần tới tại San José, Gilroy, Milpitas, với Mountain View. Những ai không làm cho hẹn trước vẫn được mừng đón tại các địa điểm xét nghiệm đi dạo cho tới và ko đem hứa hẹn trước trên Gilroy với San José. Quý vị rất có thể rước hứa hẹn bước đầu tự bảy ngày trước thời gian ngày xét nghiệm cho đến lúc tất cả kế hoạch hẹn đã có rước hết qua trang mạng www.sccfreekiểm tra.org. Lịch hứa trên địa điểm Fairgrounds hiện nay vẫn còn trống mang đến năm ngày trước ngày xét nghiệm. Tất cả những vị trí này số đông xét nghiệm miễn phí. San José Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall 2542 Monterey Hwy., San José 95111 (Cổng D) Thứ đọng Năm-Thứ Hai hàng tuần, 8:30 sáng mang đến 3:45 chiều. Thứ đọng Ba-Thứ đọng Tư mặt hàng tuần, 12:30 trưa cho 8 tiếng tối. San José Santa Clara Valley Health Center East Valley 1993 McKee Rd., San José 95116 Thứ Bảy cùng Chủ Nhật hàng tuần, 8:30 sáng mang đến 4 giờ đồng hồ chiều. Mountain View El Camino Healthcare District Testing 2495 Hospital Dr., Mountain View 94040 Thứ đọng Hai-Thứ đọng Sáu mặt hàng tuần, 7 giờ sáng mang đến 7 tiếng buổi tối. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Sở Tới Và Không Lấy Hẹn Trước: Không buộc phải làm hứa San José

Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 N. White Rd., San José 95127 Thứ đọng Ba-Thđọng Sáu hàng tuần, 9 giờ sáng sủa mang lại 6 giờ chiều.

San José Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thđọng Tư hàng tuần, 8 giờ đồng hồ mang lại 10 giờ sáng. Thứ đọng Bảy hàng tuần, 9h cho 11 giờ tạo sáng.

Gilroy South County Annex (trước đấy là Trường Tiểu Học Antonio del Buono) 9300 Wren Ave sầu., Gilroy 95020 Thứ đọng Năm-Thứ đọng Sáu mặt hàng tuần, 10 giờ sáng mang đến 4:30 chiều.

Các Địa Điểm Đặt Xe Buýt Xét Nghiệm Lưu Động: Xét nghiệm theo kế hoạch hẹn, nhưng lại rất có thể nhấn fan đi ngang ghẹ vô giả dụ vẫn còn đấy thời gian trống. Ghi danh nhằm dìm ID người bị bệnh trường hợp cần thiết cho Việc xét nghiệm trên xe cộ buýt lưu lại đụng này. Quý vị hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến đường qua trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc qua Smartphone theo số 1-888-634-1123. San José Valley Water 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thđọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 10 giờ chiếu sáng mang đến 6 tiếng chiều. San José OptumServe trên Nhà Thờ Tafatolu 2510 Alvin Ave sầu., San José 95121 Thđọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 10 giờ tạo sáng cho 6 giờ đồng hồ chiều. Gilroy OptumServe sầu tại Gilroy Civic Center 7351 Church Street, Gilroy 95020 Thứ đọng Sáu-Chủ Nhật mặt hàng tuần, 10 giờ tạo sáng cho 6 tiếng chiều. Milpitas OptumServe trên Milpitas Community Center 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas 95035 Thđọng Hai cùng Thứ Năm mặt hàng tuần, 10 giờ sáng mang lại 6 tiếng chiều. Mountain View OptumServe sầu trên Downtown Parking Lot 12 460 Bryant St., Mountain View 94041 Thứ đọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 10 giờ sáng mang đến 6 tiếng chiều.

Các vị trí xét nghiệm của quận phân tử hỗ trợ hình thức xét nghiệm COVID-19 miễn giá thành bất cứ triệu chứng nhập cư và ko buộc phải chỉ định của bác sĩ. Đối với những người dân không tồn tại các triệu triệu chứng COVID-19, Quận Hạt hiện tại cung cấp các vị trí xét nghiệm vào đơn vị cùng địa điểm xét nghiệm tài xế đến. Những người dân có triệu bệnh sẽ tiến hành gợi ý mang đến các vị trí xét nghiệm tài xế đến để giảm khả năng truyền nhiễm cho những người không giống.Theo điều lệnh của Quận Hạt, toàn bộ các khối hệ thống chăm lo sức khỏe nên cung ứng dịch vụ xét nghiệm miễn tầm giá cho những người gồm triệu hội chứng, những người đã tiếp xúc với một trường hợp lây nhiễm COVID-19 đã có được chứng thực, và tất cả nhân viên cần thiết. Để hiểu thêm ban bố về các quyền xét nghiệm, vui miệng coi trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của công ty chúng tôi.Tất cả các địa điểm xét nghiệm được khắc ghi bên trên phiên bản đồ dùng trên trang mạng của Quận Hạt trên www.sccfreekiểm tra.org. Trang mạng này còn có sẵn bởi giờ đồng hồ Anh, giờ Tây Ban Nha, giờ đồng hồ Việt, tiếng Hoa, và tiếng Phi. Quý vị cũng hoàn toàn có thể mày mò biết tin bằng cách Hotline đến số 2-solo.